Wijkschouw

Tijdens de wijkschouw fietst u met medewerkers van de Deelgemeente, de Roteb en Gemeentewerken langs een aantal vaste locaties in de wijk. Iedere locatie wordt aan de hand van een aantal vaste criteria beoordeeld op "schoon" en "heel". Roteb en Gemeentewerken gebruiken de gegevens om te beoordelen of de aandacht die aan aan de wijk wordt besteed voldoende effect heeft. Als bewoner heeft u theoretisch de mogelijkheid om de beoordeling te beïnvloeden.
Met ingang van het 4de kwartaal 2006 neemt ook de politie aan de wijkschouw deel.

In aansluiting op de wijkschouw vindt tussen de Deelgemeente en de bewonersorganisatie Terbregge's Belang het Wijkoverleg Buitenruimte plaats. De resultaten van de wijkschouw worden op dit overleg besproken. In dit overleg kunnen ook andere onderwerpen over de buitenruimte aan de orde worden gesteld. Bewoners zijn bij dit overleg NIET welkom ook al hebben zij aan de wijkschouw deelgenomen, aldus leden van het Dagelijks Bestuur van de Deelgemeente. Zij kunnen eventuele gesprekspunten melden bij het bestuur van Terbregge's Belang.

De datums waarop de wijkschouw plaats vindt kunt u lezen in dit PDF-document. De schouw start om 10:00 u, en v.w.b. Terbregge wordt er verzameld bij het verenigingsgebouw aan de Bergse Linker Rottekade 316 a. Neem uw fiets mee!