Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Nieuwe wetgeving geldig per vrijdag 25 mei 2018

Wat doen wij met de door u verstrekte gegevens?

Bij uw opgave als lid van Terbregge’s Belang heeft u een aantal gegevens aan ons opgegeven:

  • Voorletter(s)
  • Achternaam
  • Adres
  • Rekeningnummer

Deze gegevens worden, op het rekeningnummer na, opgenomen in ons softwareprogramma. Dit gebruiken we om o.a. het lidnummer te laten bepalen. Het rekeningnummer en lidnummer worden opgenomen in RABO- Internetbankieren.Dit is nodig om uw contributie te kunnen innen via automatische incasso.

Wij gebruiken uw gegevens alleen om de contributie betaling mogelijk te maken. De gegevens zullen nooit aan derden doorgegeven worden en kunnen ook niet aan derden ingezien worden.

De penningmeester