Buurtkrant

Hoe werkt het

De Buurtkrant Terbregge wordt uitgegeven door de Bewonersorganisatie Vereniging Terbregge’s Belang. (KvK nummer 403433863). De uitgave geschiedt ten behoeve van bewoners en verenigingen in Terbregge. De oplage bedraagt 1700 exemplaren per nummer. Het aantal nummers per jaar bedraagt zes, onder voorbehoud.

De Buurtkrant Terbregge wordt gratis huis-aan-huis verspreid, ook bij NEE/NEE stickers. Tevens kan hij worden opgehaald op het redactieadres, of worden toegestuurd tegen een vergoeding van € 6,81 portokosten per verenigingsjaar. Dit bedrag moet worden overgemaakt op bankrekening nummer 31.18.91.772 van Terbregge’s Belang, bank Rabobank Rotterdam-Capelle.

Redactieadres Buurtkrant

Bergse Linker Rottekade 316-a, 3056 LK Rotterdam,
met extra vermelding van – ‘Redactie Buurtkrant’
of: – ‘Website Terbregge’
E-mail Buurtkrant en Website: buurtkrant@terbregge.nl

Advertenties

Advertenties en ingezonden mededelingen worden geplaatst buiten verantwoordelijkheid van Terbregge’s Belang en van de eindredactie.Advertenties kunnen door Terbregge’s Belang of door de eindredactie zonder opgaaf van redenen worden geweigerd of ingetrokken.Over beslissingen wordt niet gecorrespondeerd.Advertenties moeten kant-en-klaar in elektronisch formaat worden aangeleverd, bv pdf- of jpg-formaat. Bij de druk worden advertenties in een lijnkader geplaatst.

Het basisformaat van een advertentie is 1/8 pagina (hxb = 6,4 x 9 cm).
Tarieven per 01-01-2015 voor plaatsing van dezelfde advertentie in zes achtereenvolgende nummers:

 1x basisformaat (horizontaal)€ 185,-
 2x basisformaat (vertikaal of horizontaal)€ 370,-
 4x basisformaat (horizontaal, 1/2 pagina)€ 740,-
 8x basisformaat (horizontaal, 1/1 pagina)€ 1.480,-

Het plaatsen van een advertentie in minder dan zes achtereenvolgende nummers is mogelijk na overleg met het Bestuur van Terbregge’s Belang.