Lidworden

Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van de Bewonersorganisatie Vereniging Terbregge’s Belang, KvK nummer 40343386.
Hij/zij gaat er mee akkoord dat Terbregge’s Belang tot wederopzegging of tot beëindiging van het lidmaatschap eenmaal per jaar de door de Algemene Ledenvergadering bepaalde contributie afschrijft van de hieronder door U vermelde bank- of girorekening.

De contributie bedraagt € 10,- per jaar.
  De contributie mag eenmaal per jaar afgeschreven worden van de volgende rekening

  Op uw afschrift zullen de volgende gegevens verschijnen:
  Incassant ID: NL61ZZZ403433860000
  Kenmerk Machtiging: Lidnummer
  Reden betaling: Jaarlijks lidmaatschap

  Bevestig uw aanmelding door de datum en plaats in te vullen en door op Akkoord te klikken.

  Datum*

  Plaats*
  Akkoord met de aanmelding

  U krijgt automatisch een bericht op het door u opgegeven email-adres
  Ik ben geen robot