Natuurspeeltuin

Buitenspelen een “nieuw” begrip

Al een aantal jaren is het kernteam van Natuurspeeltuin Terbregge, met als projectleider bestuurslid Gaby Eenschoten, druk bezig met enerzijds het werven van sponsors en fondsen en anderzijds het organiseren van activiteiten en het onderhouden van de Natuurspeeltuin.

Natuurspeeltuin Tuinstad 048

Van het bewonersinitiatief wat in november 2014 werd toegekend, is een waterpomp en waterbaan geplaatst, evenals diverse grote boomstammen en een heuvel om wat diepte/hoogte in het vlakke terrein aan te brengen.

Daarnaast wordt er maandelijks – doorgaans op de laatste zondag van de maand – een activiteitenmiddag gehouden waar wordt gezorgd voor natuurlijke speelelementen als wilgentakken, waar je prima hutten mee kunt bouwen! Ook zijn er twee ‘verborgen paden’ mee gemaakt en een takkenril. Die houdt de bramenstruik in toom.

Op de planning voor dit jaar staat nog een groter klim-element en natuurlijk wordt er in juni weer een zomerfeest georganiseerd. Voor meer actuele informatie kunt u terecht op kijkt u op Facebook!


eerdere berichten:

Aan de kopse kant van het Sparta sportcomplex ligt al sinds het begin van het bestaan van de wijk een stuk grond braak. De gemeente heeft er de bestemming ‘maatschappelijke voorziening’ aan gegeven, maar heeft er vooralsnog geen concrete plannen mee. Daarom heeft bewonersorganisatie Terbregge’s Belang zich hard gemaakt voor een invulling van het stuk grond waar heel de wijk – en directe omgeving – wat aan heeft: een natuurspeeltuin!

Een team bestaande uit vijf bewoners uit de wijk, zet zich in voor de ontwikkeling van de natuurspeeltuin, het organiseren en bekendmaken van de activiteiten, het benaderen van bedrijven ten behoeve van sponsoring en het enthousiasmeren van nog veel meer ouders en kinderen uit de buurt.

Wilt u ook helpen? Door middel van tijd, expertise of met materialen? Geweldig !!! We kunnen uw hulp goed gebruiken. We hebben op dit moment vrijwel geen budget en wachten op het antwoord op een subsidie-aanvraag voor we – hopelijk – echt van start kunnen gaan. Tot die tijd verkennen we het gebied en vermaken de kinderen zich met bestaand en aanwezig natuurmateriaal.

… want in de bosjes ravotten, dat is pas avontuurlijk buitenspelen!