Vereniging

Over de Vereniging

Wat is en wat doet de Bewonersorganisatie vereniging Terbregge’s Belang?

De Bewonersorganisatie vereniging Terbregge’s Belang (1918) is een organisatie bestaande uit vrijwilligers die al jarenlang opkomt voor de belangen van bewoners in (Nieuw) Terbregge. Uiteraard met wisselend succes. Het gaat dan altijd om de belangen van meerdere bewoners. Voor individuele belangenbehartiging moet u bij andere instanties zijn.

Conform onze statuten, behartigen wij de belangen van bewoners door overleg met tal van instanties en wederom conform onze statuten, onthouden wij ons van politieke actie. Wij schuwen echter de juridische weg niet en we hebben hier al meerdere malen met succes gebruik van gemaakt.

Wij als Bewonersorganisatie proberen vooral zaken op het gebied van Schoon heel en veilig positief te beïnvloeden, uiteraard behoort daar ook verkeer en ruimtelijke ordening bij daarnaast geven wij de Buurtkrant Terbregge uit en organiseren we diverse activiteiten zoals:

  • De jaarlijkse dodenherdenking (4 mei) bij het monument bij de Irenebrug;
  • Jaarlijks een foto-expositie georganiseerd door de Historische Commissie binnen Terbregge´s Belang;
  • Indien nodig, informatiebijeenkomsten voor bewoners bij belangrijke gebeurtenissen in de wijk (Nieuw) Terbregge;
  • Jaarlijks de Algemene Ledenvergadering, bij uistek het moment voor leden om het beleid van de Bewonersorganisatie te beïnvloeden.

Als Bewonersorganisatie hebben wij diverse projecten uitgevoerd die – naar onze mening – de leefbaarheid en sfeer in de buurt positief beïnvloedt dit zijn o.a.:

  • De bouw van een herdenkingsmonument (4 mei) nabij de Irenebrug
  • De bouw van een monument Operatie Manna op de geluidswal A20
  • De reparatie van het uurwerk van de Alexanderkerk

Wij zijn een van de oudste(90 jaar) Bewonersorganisaties in Rotterdam, zo niet de oudste van Nederland. Het bijzondere van onze Bewonersorganisatie is dat het een vereniging is, wij vragen bewoners lid te worden van Terbregge Belang, voor het luttele bedrag van slechts € 10,- per jaar. Hiermee steunen bewoners dus de belangenbehartiging in hun eigen wijk!

Kortom volgens ons voldoende reden om de bewonersorganisatie te steunen door lid te worden of misschien zelfs te informeren of u langs deze weg ook iets voor uw wijk kunt doen?

Belangrijk genoeg toch, vindt u ook niet?

Het Bestuur.

Vergaderen

De bewonersorganisatie vergadert één keer per maand, en wel op de tweede maandag van de maand. Deze bestuursvergaderingen zijn niet openbaar. Wel wordt er één keer per jaar een Algemene LedenVergadering georganiseerd waar u van harte welkom bent.