Wie is wie?

Bert Wagemans (secretaris)

Ik ben vanaf 1999 betrokken bij de Bewonersorganisatie, eigenlijk ben ik er “ingerold”, omdat ik mij bezig heb gehouden met het vernieuwen van de erfpachtcontracten door het Hoogheemraadschap van Schieland. Het Hoogheemraadschap wilde in de jaren 1998, 1999 en 2000 de erfpachtcontracten “vernieuwen”. Dit kwam in eerste instantie neer op een verhoging van de jaarlijkse erfpachtcanon met 100, 200 en soms wel 300 procent. Uiteraard pikten bewoners (waaronder ook ik) dit niet en we kwamen in het geweer. Uiteindelijk kwam er een rechtzaak en werden de tarieven gematigd en werd afkoop voor 30 of 50 jaar mogelijk. Vanuit de haastig opgerichte commissie erfpachtersbelangen ben ik in de Bewonersorganisatie gerold. En al snel werd aan mij verzocht de rol van voorzitter op mij te nemen.

In het jaar 2006 heb ik door het effect van een herseninfarct de voorzittershamer door moeten geven aan Randy van der Lek. In de jaren 1999, 2000 tot op heden ben ik nauw betrokken geweest bij:

  • De realisatie van het oorlogs- en herdenkingsmonument bij de Irenebrug;
  • Het behoud van de Alexanderkerk;
  • De realisatie van de VINEX – locatie nieuw Terbregge (aanpassingen aan de plannen);
  • De realisatie van het Manna monument op de geluidswal A20;
  • Het organiseren /houden van de jaarlijkse foto-expositie.

 Sinds 2009 vervul ik de rol van secretaris binnen de Bewonersorganisatie.

Het werk voor de Bewonersorganisatie is 100% vrijwilligerswerk (dus zonder enige vergoeding). Sterker nog, er moet dik geld bij want alle autoritten, koffie, parkeren, papier, pennen, potloden, het computergebruik,etc. is voor eigen rekening. Dat is natuurlijk helemaal niet erg, want hier tegenover staat de voldoening die ik in dit “werk” vind. Het is erg leuk met de collega bestuursleden en bovendien zijn bewoners dankbaar en laten dat weten ook. Mijn vrouw is langs de Rotte geboren en heeft in “het blok” gewoond, een betere introductie kon ik mij niet wensen en ik voelde mij al gauw thuis in Terbregge bij al die fijne mensen. Ik hoop dit “werk” nog vele jaren te kunnen doen want ik ben een beetje een idealist, die het fijn vindt om op te komen voor de belangen van bewoners

Als u mij wilt bereiken kunt u bellen met 06-51 31 30 80 of mij mailen op secretaris@terbregge.nl

Groet Bert Wagemans


Frans Schuit (penningmeester)

Mijn naam is Frans Schuit en ben sinds 1997 penningmeester van de bewonersorganisatie. Mijn taak in deze is het bijhouden van de inkomsten en uitgaven van de vereniging. Hierover leg ik verantwoording af tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering die elk jaar in november gehouden wordt. Daarnaast zorg ik ook voor de jaarlijkse incasso van de contributie. De contributie vormt een belangrijk deel van de inkomsten.
Al snel na het aanvaarden van het penningmeesterschap is Terbregge’s Belang overgegaan naar de automatische incasso van de contributie omdat dit veel handiger werkt dan het innen hiervan aan de deur.
Met medebestuursleden heb ik menig maal bezwaarschriften geschreven naar aanleiding van een door de (deel)gemeente of andere instantie genomen besluit en ben zo nodig gegaan naar de Rechtbank of Raad van State.
U ziet: een gevarieerde job binnen het bestuur van de vereniging. Je zal je niet snel hoeven te vervelen.
Het behartigen van de belangen van de bewoners van Terbregge staat hoog in het vaandel.

Ik woon met mijn vrouw sinds 1979 in Terbregge en ik kan zeggen dat ik daar geen spijt van heb. Het is mooi wonen aan de Rotte en de medebewoners zijn geweldig. Echt dorps!! Onze vier kinderen hebben het voorrecht gehad in een “dorp” op te kunnen groeien en hebben er een reuze tijd gehad.

Corry Pieterson

Mijn naam is Corrie Pieterson.
Bijna iedereen in het bestaande deel van Terbregge zal mij wel kennen. Ik ben al heel wat jaren vrijwilliger in Terbregge en ik doe dit “werk” met heel veel plezier.
Ik ben al weer zo’n 38 jaar bestuurslid van de Buurt- en Speeltuinvereniging Terbregge.
Ik werk mee aan het organiseren van koningsdag (Koninginnedag ) de Seniorendagen.
Ook ben ik al weer zo’n 19 jaar bestuurslid binnen de Bewonersorganisatie.

In 2011 ben ik koninklijk onderscheiden voor het vrijwilligerswerk. Het was niet echt nodig ik doe het vrijwilligerswerk ook voor mij plezier, maar toch vond ik het leuk om zo’n onderscheiding van Burgemeester Aboutaleb te krijgen en ik ben er best een beetje trots op.
Ik heb al lang de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar ik doe nog volop mee met alle vrijwilligersactiviteiten in en rond Terbregge. Ik hoop dat ook nog vele jaren te doen en ik zet mij dan ook volop in voor Terbregge. Kortom u zult mij in de toekomst – zeker in de speeltuin – nog wel eens tegenkomen.

Bas Herselman

Mijn naam is Bas Herselman, geboren aan de Terbregseweg 8, op mijn 18e jaar verhuisd naar de Ommoordseweg en in 1991 weer aan de Terbregseweg gaan wonen. Momenteel woon ik weer aan de Ommoordseweg.

Ik ben ook vrijwilliger van de stichting Kampwerk Terbregge, en lid van de Historische Commissie binnen Terbregge’s Belang en sinds 2008 bestuurslid van Terbregge’s Belang.

Momenteel ben ik gepensioneerd en kan eindelijk wat aandacht aan mijn gezin besteden. In 2016 kreeg ik een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Aboutaleb. Dit voor het werk als vrijwilliger binnen Terbregge’s  Belang en de stichting Kampwerk Terbregge en verder ben ik actief binnen de DAF club waarbij wij diverse oude DAF’s rijdend houden.

Betty Derks


Ik ben opgegroeid in de wijk Blijdorp in Rotterdam en sinds 2004 woon ik in Nieuw Terbregge. Ik ben 2 jaar geleden gestopt met mijn werk als reisadviseur en toen Bert van Terbregge’s Belang aan mij vroeg of ik bestuurslid van Terbregge’s Belang wilde worden, hoefde ik niet lang na te denken.

Vind het leuk om op deze manier Terbregge beter te leren kennen.
Verder ben ik vrijwilliger bij het Gilde Rotterdam, waar ik administratief mijn steentje bijdraag en wanneer nodig een rondleiding in Rotterdam verzorg.

Antoine van den Oever


Antoine van den Oever (1976), Vader van vierkinderen, woont sinds 2015 in Nieuw-Terbregge, werkt in de ICT-sector, naast zijn werk heeft hij een evenementen catering bedrijf wat vooral evenementen in Den Haag en omgeving organiseert. Naast het bestuur van Terbregge’s belang ben ik actief als voorzitter van de VVE van de Rinus Terlouwstraat en zit ik in de gebiedscommissie Hillegersberg Schiebroek voor het CDA.

Mijn drijfveren om me in te zetten voor Terbregge’s belang zijn vooral mijn gezin en leefomgeving. Ik wil eraan bijdragen dat mijn kinderen opgroeien en wonen in een wijk waar het veilig en prettig wonen is. Dit alles met de faciliteiten van de stad op een steenworp afstand en de allure van het landelijke van Terbregge.

Michael Beckmann

Michael Beckmann, geboren in 1948 aan de Terbregse Rechter Rottekade en is nog steeds aldaar woonachtig.
Was werkzaam als register expert.
Ik heb ruim 9 jaar als vrijwilliger gewerkt bij de Woningbouwvereniging De Goede Woning.
Tevens was ik ruim 10 jaar vrijwilliger in de bejaardenzorg. Ik ben ook actief in de historische commissie.

Mijn streven is om onze buurt goed en netjes te houden en voor de nieuw bewoners een vraagbaak te zijn.

Evert Hummelen

Hier komt nog een foto en het verhaal van Evert